Kolejne miejsca zajęły: Czechy (3,2%) oraz Holandia (3,5%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 534 tys. w marcu wobec 540 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 7,3%.

Reklama

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec marca 2021 r. wyniosła 6,4%.