W 2013 roku połowa pracowników w działach personalnych zarabiała przynajmniej 5 000 zł brutto miesięcznie. Płace HR-owców różniły się w zależności od branży, w której działała ich firma.
Wynagrodzenia całkowite brutto w działach personalnych w wybranych branżach w 2013 roku (w zł) / Inne

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w działach personalnych banków - połowa z nich miesięcznie zarabiała przynajmniej 6 925 zł brutto, a co czwarty zatrudniony – więcej niż 10 750 zł brutto.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób zatrudnionych na różnych szczeblach w działach personalnych w 2013 roku (w zł) / Inne

Pensje wyższe od przeciętnej otrzymywali również pracownicy działów personalnych w firmach informatycznych (mediana 6 000 zł) i w przemyśle ciężkim (mediana 5 895 zł).

Najmniej zarabiali pracownicy działów personalnych w sektorze publicznym - co drugi z nich zarabiał poniżej 3 250 zł brutto.

W działach personalnych najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy oraz osoby zasiadające w zarządzie - mediana ich wynagrodzeń wyniosła 15 500 zł brutto miesięcznie.

Na miesięczna pensję dyrektora pracownik szeregowy przeciętnie musiałby pracować przez niemal pół roku - co drugi pracownik najniższego szczebla w działach personalnych otrzymywał pensję poniżej 2 700 zł brutto.

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak