Resort spraw zagranicznych zdecydował się na podwyższenie dodatku służby zagranicznej dla osób, które otrzymują stopień dyplomatyczny. Jest on przyznawany niezależnie, czy urzędnik przebywa w kraju, czy też na placówce. Co więcej, jeśli osoby te posiadają też status urzędnika służby cywilnej, otrzymują jednocześnie dodatek służby cywilnej. A ten w zależności od stopnia waha się od 880 zł – do blisko 4966 zł. Oba te świadczenia są liczone na podstawie kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej (1 873,84 zł).
Po zmianach np. radca minister będzie otrzymywał 918 zł dodatku służby zagranicznej (obecnie 412 zł). Jego wysokość nie zmieni się tylko na najniższym stanowisku – attaché. Najwyższa stawka jest przewidziana dla ambasadora tytularnego.
Resort tłumaczy, że dotychczasowa wysokość dodatku dla poszczególnych stanowisk była zbliżona i wahała się od 337 zł do 431 zł. Argumentuje, że składnik tego wynagrodzenia ma być czynnikiem wartościującym pozycję dyplomacji w służbie zagranicznej. Zwiększenie rozpiętości płacowej ma zachęcić urzędników, do zdobywania kolejnych stopni w dyplomacji. Na dodatek resort ma przeznaczyć około 7 mln zł.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne