Wynagrodzenia połowy osób pracujących w 2013 roku w działach obsługi klienta nie przekraczały 3 200 zł brutto miesięcznie. Spośród nich najniższe pensje otrzymywali konsultanci telefoniczni - tylko co druga osoba zatrudniona na tym stanowisku zarabiała miesięcznie więcej niż 2 700 zł brutto.
Praca w dziale obsługi klienta nie popłaca / ShutterStock

Pensje połowy kierowników ds. obsługi klienta przekraczały w 2013 roku 6 000 zł brutto miesięcznie.

Gorzej wynagradzani byli koordynatorzy ds. sprzedaży i specjaliści ds. obsługi klienta - mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 4 100 zł i 3 500 zł brutto miesięcznie.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób pracujących w działach obsługi klienta w wybranych branżach w 2013 roku (w PLN) / Inne

Najniższe pensje w działach obsługi klienta otrzymywali konsultanci telefoniczni.

Najwyższe płace wśród osób kontaktującymi się z klientami otrzymywali zatrudnieni w branży IT - mediana ich wynagrodzeń wynosiła 4 900 zł brutto.

Najmniej zarabiały osoby pracujące w usługach dla ludności, handlu oraz kulturze i sztuce.

Sylwia Rębisz, Sedlak & Sedlak