W 2013 roku w Polsce mieszkało 786 tys. osób zamożnych i bogatych - tj. zarabiających powyżej 85 tys. zł rocznie (ponad 7 tys. zł brutto miesięcznie). W stosunku do 2012 roku liczba osób zaliczanych do tej grupy zwiększyła się o 18 tys. To stosunkowo niedużo – ale warto zauważyć, że jeszcze w 2008 roku bogatych Polaków było 574 tys., dwa lata później – 661 tys., a w 2011 roku w  Polsce mieszkało już 736 tys. bogatych osób.

Coraz większa liczba zamożnych osób wpływa na rozwój rynku towarów i usług luksusowych. Według szacunków firmy doradczej KPMG w 2013 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniosła 10,8 mld zł (wzrost o 5,9 proc. w porównaniu do 2012 roku). Oznacza to, że  wartość tego rynku w ciągu minionych sześciu lat podwoiła się (z 5,4 mld zł w 2007 roku).

W kolejnych latach spodziewany jest dalszy wzrost tego segmentu – zgodnie z prognozami do 2016 roku jego wartość wzrośnie do 12,9 mld zł (o 20 proc.).

Paweł Kubik