Nikogo nie zaskoczy pewnie fakt, że najmniej zarabiały osoby należące do kategorii wiekowej 18-25 lat - mediana płac wyniosła dla nich 2 800 zł brutto. Najgorzej wynagradzane 25 proc. młodych pracowników otrzymywało pensje niższe od 2100 zł brutto. 

Natomiast w grupie najstarszych pracowników, w wieku powyżej 51 lat, najlepiej zarabiający otrzymywali powyżej 6 000 zł brutto miesięcznie.

W firmach z przewagą kapitału zagranicznego najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w wieku 41-50 lat. Połowa z nich zarabiała więcej niż 7 778 zł brutto, natomiast połowa najmłodszych pracowników otrzymywała pensje niższe od 3 300 zł. 

Dla porównania: w firmach z przewagą kapitału polskiego osoby w wieku 18-25 lat otrzymywały wynagrodzenia o 25 proc. niższe, a najlepiej opłacani w tych przedsiębiorstwach byli pracownicy w wieku od 36 do 40 lat. Mediana ich płac wyniosła 4 200 zł.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Patrycja Tryka, Sedlak & Sedlak