Prezydent podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dowiedziała się Informacyjna Agencja Radiowa.

Nowe przepisy mają doprowadzić do skuteczniejszej pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Wprowadzają nowe formy pomocy i lepszą, bardziej profesjonalną obsługę poszukujących pracy i pracodawców, chcących zatrudnić nowe osoby.

Ustawa przewiduje specjalne programy dla osób młodych i osób powyżej 50 roku życia. Przewiduje też premiowanie pracowników urzędów pracy za osiągane efekty, a także profilowanie bezrobotnych. Osoby zarejestrowane w urzędach będą podzielone na trzy grupy. W grupie pierwszej znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. W grupie drugiej wymagający wsparcia w postaci szkoleń czy staży. W grupie trzeciej natomiast znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Ustawa przewiduje też nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych. Są to na przykład bony stażowe, granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne czy pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.