Obywatele krajów Unii Europejskiej, którzy przyjadą do Szwajcarii w poszukiwaniu pracy, nie będą mogli otrzymywać pomocy socjalnej. Tak chce szwajcarski rząd.

Umowa ze Szwajcarią, która zapewnia obywatelom Unii prawo do poszukiwania pracy, nie obejmuje - zdaniem szwajcarskiego rządu - korzystania z pomocy społecznej. Do tej pory możliwość uzyskania zasiłku zależała od danego kantonu, teraz rząd chce ujednolicić te przepisy na cały kraj.

Zmiany mają dotyczyć także emerytów. Jeśli z jakichś powodów mieszkający tu emeryci z krajów Unii zaczną pobierać zasiłek socjalny, mogą stracić pozwolenie na pobyt w Szwajcarii, a to oznacza wydalenie ich z kraju.

Szwajcarski rząd zapowiada także wprowadzenie do maja przepisów umożliwiających nieprzyznanie obywatelowi Unii tak zwanego Bewilligung C, czyli prawa do osiedlenia się na stałe, jeśli jest on bezrobotnym dłużej niż 12 miesięcy. Obowiązujące obecnie przepisy zapewniają mieszkającym tu obywatelom Unii możliwość uzyskania po 5 latach pozwolenia na osiedlenie, czyli otrzymanie wszelkich praw poza wyborczymi.

Reklama

Szwajcarskie media przyznają, że to dziwny zbieg okoliczności, iż decyzja rządu pojawia się tuż przed lansowanym przez szwajcarską partię prawicową referendum o ograniczeniu napływu obcokrajowców do Szwajcarii.