Dzisiaj wchodzi w życie ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1351). Na jej podstawie zaczną obowiązywać rozwiązania wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08). Sędziowie, rozpatrując skargę związkowców, za niezgodny z ustawą zasadniczą uznali art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.). Zgodnie z nim strażak, policjant czy pogranicznik zwalniany ze służby miał prawo do otrzymania niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego tylko za ostatnie trzy lata. Także za taki okres miałby być wypłacany ekwiwalent, jeśli wypoczynku nie udało się udzielić.

Związkowcy, skarżąc ten przepis, zwracali uwagę, że takie rozwiązanie jest krzywdzące dla funkcjonariuszy. Przerzucano bowiem na nich odpowiedzialność za błędy w organizacji służby oraz braki kadrowe. To właśnie z tych przyczyn funkcjonariusze nie mają możliwości odebrania czasu wolnego.

Zdaniem sędziów TK wspomniane przepisy ograniczające prawo do rekompensaty tylko do trzech lat naruszały art. 66 ust. 2 konstytucji dotyczący czasu pracy. Zgodnie z nim pracownicy mają prawo do dni wolnych oraz corocznego płatnego urlopu. Ekwiwalent ma rekompensować brak możliwości wykorzystania wypoczynku. Tym samym konieczne było uchylenie przepisów ograniczających okres, w którym mundurowy miał prawo do otrzymania należności za brak wolnego.

Jednocześnie nowa ustawa wprowadza zasadę, że funkcjonariusz zwolniony ze służby otrzymuje 50 proc. odprawy. Dotyczy to przypadku odejścia z policji z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze służby. Podobnie jest traktowany policjant, który musiał ją opuścić w przypadku otrzymania zakazu wykonywania zawodu policjanta. O połowę zmniejszona zostanie też odprawa mundurowego, który popełnił czyn o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego.

Etap legislacyjny

Wchodzi z życie 5 grudnia 2013 r.