Biorąc pod uwagę średnie zarobki na szeregowych stanowiskach, najwyższe wynagrodzenia w 2012 roku odnotowano w branży IT oraz telekomunikacji. Według danych OBW mediany miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosły odpowiednio 6 tys. i 5,8 tys. PLN brutto. Płace w tej branży są dość zróżnicowane i zależą od wielkości firmy oraz regionu, w którym jest ona ulokowana. Płace powyżej 5 tys. PLN odnotowano również w branży finansowej. Najmniej zarabiają natomiast zatrudnieni w służbie zdrowia, administracji, kulturze i nauce oraz sektorze organizacji pozarządowych. Mediana wynagrodzeń w sektorze publicznym wyniosła 3 tys. PLN.

Należy dodać, że stawki wynagrodzenia w poszczególnych branżach uzależnione są od stażu pracy. W najlepiej opłacanych branżach rozpiętości płacowe pomiędzy młodymi pracownikami, a doświadczonymi ekspertami sięgają w niektórych przypadkach prawie 200%. Oczywiście, związane jest to najczęściej ze zmianą stanowiska, czyli rozwojem kariery w ramach danej organizacji. Standardem jest, że osoba na stanowisku kierowniczym zarabia dwu lub trzykrotnie więcej niż pracownik szeregowy. Przykładowo, początkujący pracownicy branży IT mogą liczyć na wynagrodzenie rzędu 3,5 tys. PLN. Natomiast dyrektorzy mogą spodziewać się 15 tys. PLN.

Podobnie jak w ubiegłych latach, zaobserwowano dysproporcje płacowe pomiędzy kobietami a mężczyznami. Przykładowo, w bankowości wynagrodzenie kobiet jest o 2,1 tys. PLN mniejsze, niż mężczyzn. Nieco lepiej sytuacja wygląda w energetyce i ciepłownictwie. Tutaj różnice sięgają 550 PLN. Co ciekawe, według danych OBW w jednej z branż – w organizacjach pozarządowych – kobiety zarabiają o 200 PLN więcej niż mężczyźni. Widać zatem wyraźnie, że dysproporcje są najbardziej widoczne w najlepiej opłacanych branżach.

Znamiennym jest, iż najlepsze zarobki notuje się w firmach z zagranicznym kapitałem. W branży IT różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać 31%, nie jest to jednak rekord. Według danych OBW średnie wynagrodzenie w służbie zdrowia w firmach z kapitałem zagranicznym może sięgnąć nawet 6 tys. PLN. Jest więc ponad 100% wyższe niż w firmach polskich.

Wysokość wynagrodzeń w poszczególnych branżach przekłada się na zróżnicowanie płacowe według stanowisk. Wśród szeregowych pracowników najlepiej opłacani są programiści (ze średnią 3 900 PLN), następnie doradcy bankowi (3 432 PLN) oraz przedstawiciele handlowi (3 200 PLN). Najgorzej opłacane stanowiska to pracownicy produkcyjni oraz sprzedawcy. W ostatnim przypadku średnie wynagrodzenie, wynoszące 1 700 PLN, jest niewiele wyższe od płacy minimalnej.