Posłowie popierają obniżkę chorobowego funkcjonariuszy i żołnierzy. W czasie zwolnienia lekarskiego otrzymają oni 80 proc. swojego uposażenia. Chyba że udowodnią związek choroby ze służbą.
Wczoraj sejmowa komisja do spraw służb specjalnych pozytywnie oceniała rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk nr 1497). Jeśli wejdzie on w życie, to mundurowi w czasie choroby będą otrzymywać 20 proc. niższe uposażenie niż obecnie. Przeciwko planowanym zmianom był tylko poseł Marek Opioła (PiS).
Podczas pierwszego posiedzenia komisji pod koniec lipca ani wniosek o pozytywne zaopiniowanie zmian, ani o negatywną opinię nie uzyskały poparcia większości.
Rząd proponuje, aby prawo do pełnego uposażenia mieli tylko ci mundurowi, których choroba będzie miała związek ze służbą (np. w razie wypadku podczas służby lub w drodze do miejsca pełnienia służby i powrotnej czy choroby zawodowej). Pieniądze zaoszczędzone na wypłatach dla chorych funkcjonariuszy zostaną przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla osób wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Przy czym obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą.
Etap legislacyjny
Przed drugim czytaniem