W ub.r. wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych wobec pracowników administracji rządowej. Tylko jednemu z nich zarzucono manifestowanie poglądów politycznych.
Wczoraj podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i cyfryzacji Sławomir Brodziński, szef służby cywilnej, prezentował posłom informację na temat szkoleń urzędników, prowadzonych naborów, a także ocen okresowych.
– Obecnie moja rola w tym zakresie została zdecentralizowana i przeniesiona na dyrektorów generalnych – podkreślał.