Działacze związkowi – pracujący na związkowych etatach – powinni być opłacani ze składek pochodzących od członków swoich organizacji.

Czy uprawnienia związków zapisane w ustawie z 23 maja 1991 r. są adekwatne do obecnych realiów społeczno-gospodarczych?

Filip Libicki