Trudna sytuacja na rynku pracy może utrzymywać się jeszcze w 2014 roku - wynika z opublikowanego dziś raportu Narodowego Banku Polskiego. Dokument dotyczy sytuacji na tym rynku w IV kwartale 2012 roku.
Reklama

Autorzy zwracają uwagę, że w ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku bezrobocie w naszym kraju rosło, choć pozostało nieco niższe niż średnio w Unii Europejskiej. Ubywało pracujących w przemyśle, przybywało w usługach.

Wskazują poza tym na obniżenie ryzyka utraty pracy. Analitycy NBP zaznaczają, że jednocześnie bardzo wolne tworzenie nowych miejsc pracy nadal skutkuje względnie niskim prawdopodobieństwem znalezienia pracy przez osobę bezrobotną.

Podkreślają, że w ostatnim czasie szybko zwiększała się liczba umów o pracę na czas określony. Analitycy NBP podkreślają, że tego typu umowy stanowią na przestrzeni ostatniej dekady istotny sposób wejścia na rynek pracy w przypadku absolwentów szkół i studiów wyższych, a także dominujący sposób zatrudniania w pierwszym okresie osób bezrobotnych. W większym stopniu i częściej jest to ścieżka wejścia dla osób bezrobotnych niż dla absolwentów i osób powracających po dłuższej nieobecności na rynku pracy.