Wybrane szkoły za unijne pieniądze zorganizują uczniom staże u pracodawców. Za udział w nich będą przysługiwać stypendia.
Rosną wymagania rynku pracy wobec absolwentów szkół. Już nie wystarczy sama wiedza, bo liczą się umiejętności praktyczne. Te za pieniądze z UE mogą zdobywać już nie tylko uczniowie szkół zawodowych, ale także licealiści. 1 stycznia weszły w życie zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL).
– Wprowadzona została m.in. możliwość realizacji programów stażowych skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, które w swojej ofercie nie przewidują praktycznej nauki zawodu – informuje Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).
Jak mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, zdobywanie doświadczeń przewiduje skandynawski model kształcenia.
– Zgodnie z nim równolegle ze zdobywaniem wiedzy ogólnej młodzież zapoznaje się z naturalnymi warunkami pracy w firmach. Jest to dobra forma preorientacji zawodowej – podkreśla Jerzy Bartnik. Pomysł chwalą także dyrektorzy szkół.
– Młodzież, która przychodzi do liceum, jest coraz bardziej niezdecydowana co do przyszłości. Udział w stażu pozwoliłby uczniowi podjąć świadomą decyzję o wyborze studiów – podkreśla Radosław Borzęcki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
Podaje jako przykład współpracę jego szkoły z jedną z największych drukarni, która znajduje się w okolicy. Ta potrzebuje informatyków, a szkoła ma klasy z rozszerzoną nauką w tym zakresie.
Do nawiązywania współpracy szkół średnich z pracodawcami mają zachęcić unijne środki. MRR przewiduje możliwość dofinansowania stypendiów dla uczniów i wynagrodzeń dla ich opiekunów oddelegowanych przez pracodawców do pracy z młodzieżą. Maksymalne świadczenie dla ucznia z pieniędzy UE może wynieść tyle co kwota płacy minimalnej (obecnie 1600 zł).
Sfinansowane mogą być także inne koszty związane z odbywaniem stażu (np. dojazdu, zakupu odzieży roboczej, wyposażenia miejsca pracy stażysty, jego udziału w szkoleniach BHP). Koszty te nie mogą przekroczyć 3 tys. zł w przeliczeniu na jednego ucznia. Wynagrodzenie opiekuna stażysty nie może być wyższe niż 500 zł. Staż u pracodawcy powinien trwać co najmniej 150 godzin.