"Zakładam, że w 2013 roku powstanie około 400 tysięcy miejsce pracy w Polsce" - powiedział premier Donald Tusk i dodał, że w połowie tego roku liczy na zatrzymanie wzrostu bezrobocia. Według Tuska pomocą w tej kwestii mogą się okazać pieniądze pochodzące z funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Premier potwierdził również planowane zmiany w prawie pracy m.in.: wprowadzenie tzw. ruchomego czasu pracy, wydłużenie okresów rozliczeniowych i zmianę w funkcjonowaniu urzędów pracy. Te ostatnie według premiera stały się "placówkami na rzecz wypłacania zasiłków dla bezrobotnych".