Od 1 stycznia 2013 r. płaca minimalna będzie wynosić 1600 zł. Więcej zarobią nie tylko osoby otrzymujące najniższe pensje, lecz także np. pracujący w porze nocnej.
Wraz z nowym rokiem minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 100 zł. Pracodawcy będą musieli podwyższyć płace pracowników zarabiających wyłącznie pensje zasadnicze do 1600 zł brutto lub 1280 zł brutto, w przypadku gdy podwładny rozpocznie w przyszłym roku swoją pierwszą pracę.
Wartość netto wynagrodzenia nie będzie jednak taka sama. Różnice wynikają z kosztów uzyskania przychodów (KUP), które należy zastosować w przypadku konkretnego pracownika. Ważne jest to, czy zatrudniony złożył PIT-2, czy nie (patrz grafika). Podwyżka nie musi też objąć osób otrzymujących dodatkowo np. premie czy dodatki. Ustalając, czy zatrudniony otrzymuje minimalną płacę, należy bowiem sumować składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez GUS. Należą do nich m.in. premie.