1500 zł, czyli obecna kwota minimalnej pensji za pracę, będzie w 2013 r. podstawą, od której obliczane jest dofinansowanie przekazywane przez PFRON zatrudniającym niepełnosprawnych.
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia nie oznacza, że wszyscy pracodawcy będą otrzymywać wyższe dofinansowania do pensji pracowników z dysfunkcjami. Obniżony zostanie bowiem procentowy wskaźnik dopłat w stosunku do zatrudnionych z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Zakładowi pracy chronionej będzie przysługiwać na takie osoby odpowiednio 100 proc. i 40 proc. najniższej płacy zamiast obowiązujących do końca grudnia 115 proc. i 45 proc.
Ważne