Czy pełnomocnika można umocować dopiero na rozprawie

Dopiero w ostatniej chwili dochodzący swoich racji zdecydował się na umocowanie radcy prawnego w sprawie. Przyszedł on na rozprawę po uzgodnieniu telefonicznym. Czy możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa dopiero na tym etapie sprawy?

Czy można wskazać każdego powinowatego

Pracownik pozwany przez pracodawcę pracuje już w innym mieście i nie może się stawiać na rozprawach. Czy pełnomocnikiem może ustanowić zięcia?

Czy inspektor pomoże przed każdym sądem

Pracownik w sprawie o ustalenie stosunku pracy uzyskał pomoc inspektora pracy, który był jego pełnomocnikiem. Przegrał jednak sprawę w obydwu instancjach i chce wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Czy wcześniejszy pełnomocnik może go dalej reprezentować?

Czy brak środków uzasadnia pomoc z urzędu

Pracownik w prostej sprawie o sprostowanie świadectwa pracy domaga się ustanowienia adwokata z urzędu, wykazując swoją rzeczywiście bardzo złą sytuację finansową. Czy sąd uwzględni taki wniosek?

Czy przed sądem może stanąć współpracownik

Kilku byłych pracowników wystąpiło przeciwko pracodawcy o zapłatę odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy. Chcą, aby jeden z nich reprezentował ich wszystkich przed sądem. Czy jest to możliwe?

Pełnomocnictwo obejmie całe postępowanie?

Pracownik postanowił, że przed sądem rejonowym będzie go reprezentował brat. Czy może on wnieść w jego imieniu również apelację?

Czy pracownika może zastąpić działacz związkowy

Zainteresowany został zwolniony z pracy. Nie stać go na opłacenie adwokata lub radcy, ale należy do związku zawodowego. Czy jest możliwe, aby ustanowić pełnomocnikiem członka związku?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto może zastąpić pracownika w postępowaniu przed sądem

W pełnej wersji artykułu  znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania