Otrzymanie przez pracodawcę pomocy z PFRON będzie wymagać przekazania wynagrodzenia na konto zatrudnionego. Od 2013 roku wsparcie będzie wyższe z powodu wzrostu minimalnej płacy.

Czy będzie zrównanie wysokości dopłat

Firma, która nie ma statusu zakładu pracy chronionej, ale osiąga 10-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Czy od 2013 roku będą jej przysługiwać te same kwoty co pracodawcom z chronionego rynku pracy?