Możliwość podniesienia uposażenia strażakom, pogranicznikom oraz funkcjonariuszom BOR i Służby Więziennej została uwzględniona w tegorocznej ustawie budżetowej. Te formacje funkcjonariuszy mogły liczyć na podwyżkę wyłącznie w razie niewykorzystania pieniędzy z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponieważ w czasie lata nie było żadnej dużej powodzi wymagającej uruchomienia tych środków, możliwe jest przeznaczenie ich na ten cel.

Po podwyżce przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych (wraz z nagrodą roczną) wzrośnie i będzie wynosiło w Straży Granicznej 4402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej – 4280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4539 zł. Obecnie przeciętnie uposażenie w tych służbach wynosi odpowiednio 4067 zł, 3945 zł i 4204 zł.

W lipcu podwyżkę po 300 zł otrzymali już policjanci i żołnierze. Wzrost wynagrodzenia dla policjantów został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz.U. z 2012 r, poz. 448).