Firma zatrudniająca pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zobowiązany jest do respektowania ich dodatkowych uprawnień pracowniczych m.in. prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany na takich samych zasadach, jak zwykły wypoczynek. Jest on udzielany w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym, pod warunkiem że pracownikowi nie przysługuje urlop przekraczający 26 dni roboczych lub inne dodatkowe wolne na podstawie odrębnych przepisów.

Decyzja zespołu