Jak dowiedział się DGP, zespół prawa pracy Komisji Trójstronnej będzie pracował nad dwoma projektami w sprawie nowelizacji przepisów dotyczących osób zatrudnianych za pośrednictwem agencji. Już trafił do niego dokument przygotowany przez NSZZ „Solidarność”. W najbliższym czasie swój projekt mają przesłać przedstawiciele firm. Negocjacje nad zmianami będą jednak trudne, bo zapowiadane przez pracodawców propozycje nie są zbieżne z tym, co przedstawili związkowcy.
– Zgadzamy się z nimi w jednym punkcie, że potrzebne są rozwiązania, które zabezpieczą pracowników przed utratą źródeł utrzymania w przypadku kryzysu. Mam nadzieję, że efektem wypracowanych rozwiązań będzie stabilizacja zawodowa i życiowa osób wykonujących pracę tymczasową – przekonuje Janusz Łaznowski, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w zespole prawa pracy KT.
Dlatego proponuje przyjęcie na stałe umowy przez agencje pracy tymczasowej pewnej grupy osób, na których pracę jest największe zapotrzebowanie pracodawców użytkowników.