Pracodawcy będą musieli udzielać pracownikom dodatkowego płatnego czasu wolnego, aby mogli oni przeprowadzić szczepienia ochronne u swoich dzieci lub osób niesamodzielnych, którymi się opiekują.
Jednocześnie firmy zostaną zobowiązane do zwrotu zatrudnionym bezpośrednich kosztów wynikających z przesunięcia urlopu ze względu na potrzeby firmy (np. poniesione opłaty za zakwaterowanie czy przelot). To jedne z ważniejszych zmian, jakie przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, który trafił do konsultacji społecznych. Partnerzy społeczni ostrożnie oceniają propozycje resortu pracy.
– Projekt zawiera wiele, czasem bardzo szczegółowych rozwiązań, więc zaproponowaliśmy, aby oprócz zwykłych konsultacji rozwiązaniami tymi zajął się zespół ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej – tłumaczy Grażyna Spytek-Bandurska z PKPP Lewiatan.