W przyszłym roku 76 tys. absolwentów skorzysta ze szkoleń, staży i dotacji na założenie własnej firmy. To efekt przesunięć unijnych środków, na które zdecydowało się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Resort rozwoju regionalnego dokonał przeglądu wydatkowania pieniędzy w programie Kapitał Ludzki. Niewykorzystane dotąd środki przeznaczy na wsparcie osób młodych. Takie zalecenie wydała wszystkim państwom członkowskim na początku roku Komisja Europejska. W efekcie 163,5 mln euro zasili osiem województw. Nie skorzystają z nich tylko małopolskie, mazowieckie, opolskie i wielkopolskie. Te województwa nie wydały jeszcze wszystkich przyznanych im wcześniej unijnych środków na aktywizację bezrobotnych.
Najwięcej projektów dla młodzieży bez pracy będzie natomiast w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Tam stopa bezrobocia jest wyjątkowo wysoka. Ponad 80 proc. z wygospodarowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kwoty trafi do powiatowych urzędów pracy (PUP). Reszta zostanie wydana w konkursach dla firm na szkolenia oraz projekty przygotowujące młodych bezrobotnych do podjęcia działalności gospodarczej.
Powiatowe urzędy pracy na środki będą jednak musiały poczekać. Ich unijne projekty są prefinansowane ze środków Funduszu Pracy. Urzędy w tym roku będą więc mogły wydać na aktywizację tylko tyle, ile przyznał im już wcześniej resort pracy. Dodatkowe środki wpłyną natomiast na działania aktywizacyjne podejmowane przez nie w przyszłym roku.
– Założenie jest takie, że co najmniej 50 proc. środków powiatowe urzędy pracy muszą przeznaczyć na aktywizację młodzieży rozumianej jako osoby do 30. roku życia – podkreśla Hubert Ostapowicz, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
PUP zorganizują za te pieniądze dla absolwentów szkolenia, staże, a także będą wypłacać im dotacje na własny biznes.
Pieniądze będą dostępne dopiero w przyszłym roku także dlatego, że zmiany dokonane w programie Kapitał Ludzki musi zatwierdzić Komisja Europejska.
– Planuje się, że nastąpi to nie później niż 1 stycznia 2013 r. – zapowiada Piotr Popa, dyrektor biura ministra w MRR.

5,04 mld zł wydały ze środków unijnych powiatowe urzędy pracy na aktywizację osób bezrobotnych