W czerwcu o jedno miejsce na urzędnika mianowanego w administracji rządowej będzie się ubiegało aż czterech kandydatów. Większe szanse na dostanie się do tej grupy będą w przyszłym roku, kiedy zwiększy się limit przyjęć.
Do postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego zgłosiło się 2,1 tys. pracowników służby cywilnej. O 300 osób więcej niż przed rokiem. Niestety limit mianowań wyniesie zaledwie 500 miejsc. Dodatkowo będzie on pomniejszony o liczbę absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), którzy też otrzymują akt mianowania.
W efekcie ograniczonego limitu wielu kandydatów mimo zdanego egzaminu nie będzie mogło liczyć na otrzymanie statusu urzędnika. Wynik ten nie będzie też liczył się przy kolejnym naborze.
Reklama
– Zainteresowanie postępowaniem jest bardzo duże. Kandydatów nie zraża nawet niski limit oraz bardo trudny egzamin – mówi Joanna Langiewicz z KSAP.
Podkreśla, że osoby w ankietach wskazują, że limit mianowań powinien być znacznie większy, a nawet dopuszczać wszystkich, którzy zaliczą takie postępowanie.

Reklama
– W trakcie planowania budżetu na przyszły rok będę wnioskował do premiera o zwiększenie limitu mianowań – zapowiada Sławomir Brodziński, szef Służby Cywilnej.
Tłumaczy, że liczba urzędników mianowanych ma docelowo wynieść 10 proc.
– Przy obecnym progu trudno będzie zrealizować to założenie – dodaje.
Na cały korpus służby cywilnej, który wynosi ponad 122 tys. członków, tylko niespełna 6 proc. to urzędnicy mianowani.
Zdaniem ekspertów urzędników mianowanych powinno być coraz więcej. Zdaniem prof. Mirosława Steca z Uniwersytetu Jagiellońskiego powinni oni stanowić nawet 20 proc. ogółu.
Obowiązująca od ponad trzech lat ustawa o służbie cywilnej zniosła obowiązek sprawdzania kandydatów pod kątem predyspozycji kierowniczych. Rozszerzyła katalog wymaganych języków obcych. Do postępowania kwalifikacyjnego, poza osobami znającymi języki krajów UE, mogą zgłosić się osoby znające takie języki jak: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński.
Tegoroczny egzamin odbędzie się 30 czerwca i ma się składać z dwóch części: sprawdzianu wiedzy i umiejętności. W tym pierwszym można zdobyć 90 punktów, a w drugim 60 punktów.

Obowiązująca od ponad trzech lat ustawa o służbie cywilnej zniosła obowiązek sprawdzania kandydatów pod kątem predyspozycji kierowniczych