Doświadczenie w administracji zwiększa szanse na otrzymanie funkcji kierowniczej. Są jednak takie jednostki, gdzie od przyszłych dyrektorów nie jest wymagany staż urzędniczy. Doświadczenie w biznesie również może pomóc.

1 Weź udział w konkursie na szefa urzędu, jeżeli posiadasz odpowiednie doświadczenie

Kandydaci, którzy chcą się ubiegać o wyższe stanowiska kierownicze, muszą się wykazać co najmniej rocznym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym i trzyletnim doświadczeniem. Tak wynika z art. 53 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). W przypadku stanowiska dyrektora generalnego urzędu ma to być trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i sześcioletni staż. Poza tym kandydat na wyższe stanowisko w służbie cywilnej musi mieć wykształcenie wyższe magisterskie. Nie może też być karany zakazem zajmowania funkcji kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Od osób ubiegających się o kierownicze funkcje w administracji rządowej wymaga się posiadania kompetencji kierowniczych. Ponadto w zależności od rodzajów stanowisk określane są dodatkowe wymagania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na skuteczne i szybkie zostanie dyrektorem w urzędzie
W pełnej wersji artykułu pięć pozostałych porad:
- Skończyłeś studia i jesteś świetnym specjalistą, rozpocznij karierę w urzędzie na wysokim stanowisku
- Jesteś urzędnikiem mianowanym, domagaj się funkcji kierowniczej w urzędzie lub samodzielnego stanowiska
- Pracujesz lata w urzędzie gminy, domagaj się wewnętrznego awansu na naczelnika wydziału
- Jesteś geodetą lub architektem, pokieruj wydziałem budownictwa w urzędzie miasta
- Jeśli pracowałeś wcześniej w administracji, to zastąp wójta i zostań sekretarzem gminy