Nie wystarczy zaliczenie egzaminu, aby otrzymać mianowanie. Jednak zdobycie przez kandydata maksymalnej liczby punktów na egzaminie gwarantuje uzyskanie statusu urzędnika mianowanego.

Czy wciąż można zgłosić kandydata

Pracownik służby cywilnej dopiero teraz dowiedział się od kolegi, że może ubiegać się o status urzędnika mianowanego. Czy dwa tygodnie wystarczy na załatwienie wszystkich formalności?

Czy doświadczenie ma znaczenie

Pracownik samorządowy pracował kilka lat w starostwie. Zdecydował się jednak na przejście do administracji rządowej. Przystąpił do naboru i wygrał konkurs. Pracuje od 1 stycznia 2012 roku. Czy może się ubiegać o mianowanie w tym roku?

Czy znajomość języka jest zbędna

Pracownik świetnie włada językiem angielskim. W dzieciństwie kilka lat przebywał z rodzicami za granicą. Nie ma jednak stosownego dokumentu, który by to potwierdził. Czy mimo tego może przystąpić do postępowania na urzędnika mianowanego?

Czy zdany egzamin wystarczy

Pracownik służby cywilnej przygotowuje się do egzaminu na urzędnika mianowanego. Po jego zdaniu zamierza się ubiegać o stanowisko kierownicze w urzędzie. Czy wystarczy, że zaliczy niezbędne testy?

Czy obywatelstwo ma znaczenie

Dyrektor generalny zachęcał pracowników służby cywilnej do ubiegania się o status urzędnika mianowanego. Do postępowania postanowił się zgłosić zatrudniony w urzędzie cudzoziemiec. Czy potrzebuje on dodatkowej zgody?

Czy kandydat musi znać przepisy prawa

Pracownik od lat zajmuje się postępowaniem administracyjnym. Do zakresu jego obowiązków należy przygotowanie m.in. projektów decyzji. Czy na egzaminie z postępowania dla kandydatów na urzędników mianowanych wymagana jest znajomość prawa administracyjnego?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i jak powinien się przygotować do testu na urzędnika mianowanego.