Odwołanie prezesa z pełnionej funkcji zazwyczaj nie stwarza problemów na gruncie prawa handlowego. Jeśli jednak został on zatrudniony na umowę o pracę, takie rozstanie może nie nastąpić z dnia na dzień.
Obowiązki członka zarządu spółki bądź spółdzielni regulują przepisy kodeksu spółek handlowych lub prawa spółdzielczego. Jeśli jednak nie zawarto z taką osobą kontraktu menedżerskiego (umowy cywilnoprawnej), tylko umowę o pracę, między spółką a jej prezesem istnieje jeszcze relacja pracownicza, podlegająca specyficznym dla tej dziedziny prawa uregulowaniom kodeksu pracy. Pełnienie funkcji w zarządzie łączy się wtedy z powstaniem dwóch oddzielnych stosunków prawnych – organizacyjnego i stosunku pracy. Warto przemyśleć wybór rodzaju umowy dla zarządzającego firmą, gdyż prawo pracy gwarantuje pewne przywileje, które mogą stać się źródłem trudności dla spółki zamierzającej rozstać się z dotychczasowym zarządem.

Konsekwencje wyboru