By prawidłowo zainicjować spór zbiorowy, trzeba określić, czy dana kwestia może być jego przedmiotem.
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określa spór zbiorowy poprzez wskazanie jego przedmiotu. Wskazuje, że może on dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.

Warunki pracy