Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w wieku pomiędzy 36 a 40 lat – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak – informuje portal wynagrodzenia.pl.

Mężczyźni w tym wieku otrzymywali płace w wysokości 5 500 zł, a zarobki kobiet kształtowały się na poziomie 4 100 zł. Warto zauważyć, że kobiety w różnych grupach wiekowych otrzymywały bardziej wyrównane wynagrodzenie niż mężczyźni. I tak, różnica pomiędzy najwyżej i najniżej zarabiającymi kobietami wyniosła 71 proc. (o tyle więcej wyniosły płace kobiet w wieku od 36 do 40 lat w porównaniu do najniżej wynagradzanych kobiet w wieku od 21 do 25 lat). W przypadku mężczyzn różnica ta wyniosła 104 proc.

Mediana wynagrodzeń osób w różnym wieku według branż (brutto w PLN) / Media

Biorąc pod uwagę poszczególne szczeble zarządzania, najmniej zróżnicowane zarobki wystąpiły wśród najmłodszych pracowników. Specjaliści w tym wieku zarabiali 3 000 zł i stanowiło to 86 proc. wynagrodzenia kierowników dużych zespołów. Z kolei największe zróżnicowanie wystąpiło w grupie wiekowej od 36 do 40 lat.

We wszystkich przedstawionych branżach najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby w wieku od 36 do 40 lat. Przykładowo, w przypadku przemysłu lekkiego mediana zarobków w tej grupie wiekowej wyniosła 5 200 zł. Z kolei zatrudnieni w budownictwie mogli liczyć na zarobki w wysokości 5 000 zł. Dla porównania, najmłodsi pracownicy w tej branży – w wieku od 21 do 25 lat - otrzymywali płace w wysokości 2 500 zł. W handlu zarobki osób w tym wieku były jeszcze niższe i wyniosły tylko 2 214 zł.

Analizując dane o zarobkach pracowników zaliczanych do poszczególnych grup wiekowych należy pamiętać o tym, że są to wynagrodzenia różnych osób. Prezentowane wykresy nie obrazują dynamiki wynagrodzeń tych samych osób w przeciągu życia, a jedynie porównane są na nich zarobki pracowników w poszczególnych grupach wiekowych – podkreśla portal wynagrodzenia.pl