Małe firmy zwalniają pracowników z powodu wzrostu kosztów, m.in. paliw i składki rentowej. Jednak eksperci twierdzą, że w marcu można się spodziewać niewielkiego spadku bezrobocia.
W lutym liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 47,2 tys. – do 2 mln 168,7 tys. Co oznacza, że stopa bezrobocia skoczyła do 13,5 proc. z 13,2 proc. w styczniu – wynika ze wstępnych szacunków resortu pracy. W zeszłym roku w lutym wyniosła 13,4. Bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach – np. w wielkopolskim o 4,8 tys., w łódzkim o 4,4 tys., w dolnośląskim o 4,3 tys. i w opolskim o 1,7 tys. Przy tym w woj. warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia wzrosła do 21,3 proc., zachodniopomorskim do 18,8 proc., a kujawsko-pomorskim do 18,1 proc.

Spowolnienie jest faktem. Rynek pracy zareagował z opóźnieniem

Przyczyn pogorszenia się sytuacji na rynku pracy jest wiele. – Wzrost liczby bezrobotnych jest typowy dla miesięcy zimowych i wynika z braku prac sezonowych w związku z niskimi temperaturami – mówi Karolina Sędzimir, ekonomista PKO BP. Dodaje, że rosnące bezrobocie związane jest również z nieodnawianiem umów na czas określony, z zakończeniem udziału wielu osób w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.
Stopa bezrobocia w lutym / DGP
Coraz częstsze zwolnienia w firmach, zwłaszcza małych, potwierdzają przedstawiciele urzędów pracy. – Wśród nowo rejestrowanych bezrobotnych powiększa się grupa takich, którzy stracili zatrudnienie – mówi Krzysztof Błaszczyk, dyrektor PUP Łódź Wschód. Jego zdaniem część małych przedsiębiorstw ogranicza zatrudnienie, ponieważ odczuwa wzrost kosztów spowodowany wysokimi cenami paliw i surowców oraz wzrostem składki rentowej o 2 pkt proc. i płacy minimalnej do 1500 zł. To jednak nie wszystko. – Bezrobocie rośnie, bo na rynku pracy pojawia się więcej osób aktywnych zawodowo, niż powstaje nowych miejsc pracy – ocenia Piotr Bujak, główny ekonomista Nordea Bank Polska. Jest ich mało, ponieważ w gospodarce jest nadal dużo niepewności związanej z kryzysem w Unii Europejskiej.
Eksperci twierdzą, że w marcu można się spodziewać niewielkiego spadku bezrobocia. – Stopa bezrobocia może się w tym miesiącu obniżyć do 13,4 proc. w związku z tym, że zaczną się pojawiać pierwsze prace sezonowe w rolnictwie – uważa Sędzimir. Jej zdaniem także w następnych kilku miesiącach bezrobocie będzie spadać – do 11,8 proc. w czerwcu. Ale potem znów będzie rosło i w końcu roku osiągnie poziom 12,7 proc.
W ocenie Piotra Bujaka stopa bezrobocia w grudniu będzie nieco wyższa i wyniesie 12,8 proc. Natomiast według prognoz Marcina Mazurka, ekonomisty BRE Banku, w tym czasie osiągnie ona poziom 13,5 proc. – Spowolnienie gospodarcze staje się już faktem. A rynek pracy reaguje na takie zjawisko z pewnym opóźnieniem – wyjaśnia Mazurek. Nie ma więc szans, aby w końcu grudnia stopa bezrobocia spadła do 12,3 proc., jak przewiduje rząd w ustawie budżetowej na ten rok.