W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę sąd pracy, wbrew żądaniu pracownika, może zasądzić na jego rzecz odszkodowanie, zamiast przywrócić go do pracy. Czy na taką decyzję mają wpływ relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem?

Arkadiusz Sobczyk, radca prawny, Kancelaria Prawna Sobczyk i Współpracownicy

Jednym z roszczeń przysługujących pracownikowi, z którym bezprawnie rozwiązano stosunek pracy, jest żądanie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Sąd pracy może nie uwzględnić tego żądania pracownika, gdy ustali, że uwzględnienie go jest niemożliwe lub niecelowe. Wówczas sąd orzeka o odszkodowaniu.