Od lipca 2012 roku na podwyżki mogą liczyć policjanci i żołnierze zawodowi. Wzrosną również pensje nauczycieli oraz płaca minimalna (1500 zł brutto lub w przypadku pierwszej pracy do 1200 zł brutto).

Płaca minimalna

Pracodawcy muszą podwyższyć wynagrodzenia do 1500 zł brutto lub (w przypadku pierwszej pracy) 1200 zł brutto. Podwyżka płacy minimalnej wpłynie na wzrost innych świadczeń. Np. odszkodowanie za mobbing nie będzie mogło być niższe od 1500 zł, a maksymalna wartość odpraw z tytułu zwolnienia grupowego wyniesie 22 500 zł. Jednocześnie wzrośnie preferencyjna podstawa wymiaru składek ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z 415,8 zł do 450 zł.

Pieniądze dla opiekunów

Od stycznia o 100 zł więcej otrzyma rodzic uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, który zajmuje się niepełnosprawnym dzieckiem. Podwyżka nie dotyczy osób opiekujących się innym członkiem rodziny...
ikona lupy />
Wydatki gospodarstw domowych w krajach UE (proc.) / DGP

Podwyżki dla policjantów

Od 1 lipca 2012 r. policjanci i żołnierze zawodowi otrzymają dodatkowo co miesiąc 300 zł. Środki na podwyżki zostały wpisane do przyszłorocznego budżetu, nad którym pracuje Sejm.

...i nauczycieli

Od września ich pensje wzrosną o 3,8 proc. Określona w ustawie budżetowej kwota bazowa, od której są liczone średnie płace pedagogów, wzrośnie z 2618,10 do 2717,60 zł. Średnie wynagrodzenie będzie się wahało od 2,7 tys. zł do 5 tys. zł. Podwyżki dla nauczycieli mają być sfinansowane z subwencji oświatowej, która trafia do samorządów. W 2012 r. ma ona wynieść 38,7 mld zł.