Nowe kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy zakończyło spór zbiorowy i chce rozliczyć wcześniejsze nieprawidłowości w polityce kadrowej urzędu. Ma to wzmocnić prestiż i uskutecznić działanie instytucji.
Zatrudnianie członków rodziny osób pełniących funkcje kierownicze w PIP, niegospodarność z powodu tworzenia etatów, które nie wymagały zatrudniania nowych osób – to tylko przykładowe nieprawidłowości, które wykazała Sekcja Kontroli Wewnętrznej Głównego Inspektoratu Pracy. Andrzej Kwaliński, nowy główny inspektor pracy (od 24 września 2020 r.), powołał zespół, który analizuje dokumenty związane z polityką zatrudnienia w PIP prowadzoną przez jego poprzednika Wiesława Łyszczka (w ostatnim okresie jego kadencji, czyli od 1 września do 23 września 2020 r.). Przeprowadzone postępowanie potwierdziło informacje, które wcześniej wielokrotnie przedstawiał DGP (m.in. „PIP – Praca i Przyjaciele”, DGP nr 120/2019).

Bolesna skala