Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w maju, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,0 proc. wobec 2,9 proc. w kwietniu - podał Eurostat.

Liczba bezrobotnych w maju wyniosła 505 tys. wobec 496 tys. w kwietniu.