Liczba bezrobotnych w maju wyniosła 505 tys. wobec 496 tys. w kwietniu.