Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych rozpoczęło akcję "Powrót do służby". Jest ona adresowana do byłych żołnierzy tego rodzaju wojsk, ale też innych rodzajów sił zbrojnych. Poszukiwani są żołnierze do zespołów bojowych i na stanowiska zabezpieczające, a także specjaliści w różnych dziedzinach.

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych poinformowało o akcji w środę na swojej stronie na Facebooku. "W związku z rozwojem potencjału Wojsk Specjalnych oraz wychodząc naprzeciw coraz większej liczby zgłoszeń byłych żołnierzy o chęci powrotu do służby, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych informuje, iż rozpoczynamy operację +Powrót do służby+, zarówno do Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, jak i do podległych jednostek" - napisano w informacji.

Wyjaśniono, że oferta jest przeznaczona "przede wszystkim do byłych żołnierzy jednostek specjalnych, ale też w określonych specjalnościach - do byłych żołnierzy jednostek konwencjonalnych".

Przedstawiając wymagania jakie trzeba spełnić, by powrócić do służby wymieniono "przede wszystkim": motywację do powrotu, wysoką sprawność psychofizyczną, dyspozycyjność i odpowiedzialność.

Wiek kandydujących określono: na stanowiska w zespołach bojowych – do 37 lat; na stanowiska zabezpieczające – do 45 lat, na stanowiska sztabowe – do 50 lat.

"Aby rozpocząć proces rekrutacyjny należy: wypełnić ankietę personalną, która jest dostępna na stronie internetowej Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres DKWS z dopiskiem +Ankieta personalna+. Pozytywna weryfikacja skutkować będzie zaproszeniem kandydata na kwalifikację" - poinformowano w komunikacie.

Proces kwalifikacji składa się z etapów, są to: egzamin sprawności fizycznej; badanie psychologiczne; kwalifikacja (na stanowiska zabezpieczające dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych); selekcja (na stanowiska w zespołach bojowych dla żołnierzy spoza Wojsk Specjalnych) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Oferta "powrót do służby" skierowana jest również do byłych żołnierzy z dla innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Wymieniono korpusy osobowe: medyczny, łączności i informatyki, obrony przed bronią masowego rażenia, a także "korpus osobowy ogólny – grupa osobowa ochrony informacji niejawnych".

"Powrót w służby możliwy jest po upływie okresu co najmniej 12 miesięcy od dnia zwolnienia do rezerwy" - podkreślono. Poinformowano też, że bliższych informacji nt. akcji "Powrót do służby" udziela Oddział Zasobów Osobowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.