Rząd weryfikuje plany z powodu epidemii. Kobiety prawdopodobnie będą mogły wykorzystać maksymalnie dziesięć miesięcy płatnej opieki po porodzie. Pozostałe dwa miesiące przepadną, jeśli nie wykorzysta ich ojciec.
Wszystko wskazuje na to, że urlop rodzicielski nie zostanie wydłużony o dodatkowe dwa miesiące, z których mogliby korzystać wyłącznie ojcowie. Wcześniej rząd rozważał taki scenariusz. W ten sposób zrealizowałby unijne wymogi bez konieczności skracania płatnej opieki dla kobiet. Zgodnie z unijną dyrektywą, którą trzeba wdrożyć do sierpnia 2022 r., co najmniej dwa miesiące rodzicielskiego musi przysługiwać wyłącznie mężczyznom.
– Obecna sytuacja wymusza weryfikację tych zamierzeń. W normalnych warunkach wydawało się, że możliwe będzie wydłużenie płatnego urlopu o dwa miesiące, które byłyby zagwarantowane dla mężczyzn. Dzięki temu matki mogłyby wciąż korzystać z rocznego urlopu po urodzeniu dziecka, bo obecnie tyle wynosi łączny wymiar macierzyńskiego i rodzicielskiego i to rodzice sami decydują, które z nich korzysta z urlopów – wskazuje Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.