Redukcje w urzędach nadal możliwe – wprowadzając autopoprawkę do tarczy 4.0, rząd tylko częściowo wycofał się z rozszerzenia przepisów umożliwiających korektę zatrudnienia w całej sferze finansów publicznych.
Pierwotna wersja projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tarcza 4.0) zakładała, że można redukować etaty i zmieniać zakresy umów nie tylko w administracji centralnej, ale też w całym sektorze finansów publicznych, czyli m.in. w samorządach, ZUS, NFZ, szpitalach, sądach, trybunałach czy uczelniach publicznych.
Rządowa autopoprawka ograniczyła to jednak do podmiotów wymienionych w art. 9 pkt 5–9 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) (patrz infografika).