statystyki

Koronawirus: Zasady wspierania cudzoziemców

autor: Michalina Topolewska06.05.2020, 06:01; Aktualizacja: 06.05.2020, 12:05
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w ciągu 30 dni od ich odwołania będą obowiązywać szczególne zasady udzielania pomocy obcokrajowcom z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020”.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w ciągu 30 dni od ich odwołania będą obowiązywać szczególne zasady udzielania pomocy obcokrajowcom z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020”.źródło: ShutterStock

W czasie epidemii obcokrajowiec będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie świadczenia na utrzymanie i naukę języka polskiego przez internet.

Taką możliwość przewiduje art. 56 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nad którą wciąż trwają prace parlamentarne. Przepis ten reguluje zasady udzielania wsparcia cudzoziemcom na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Chodzi tutaj o osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i potrzebują pomocy w ramach procesu integracji. Obejmuje ona m.in. świadczenie pieniężne przeznaczone na utrzymanie i naukę języka polskiego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dostęp do specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Dodatkowo dla każdego obcokrajowca objętego wsparciem opracowywany jest indywidualny program integracji.