Pracownicy Amazona zrzeszeni w międzynarodowej koalicji „Amazon Workers International” są sygnatariuszami listu, w którym zwracają uwagę na brak przejrzystości w ujawnianiu informacji przez firmę co do skali zarażeń – Amazon do dziś nie ujawnił globalnej liczby chorujących na Covid-19 pracowników oraz potępiają represje stosowane wobec działaczy pracowniczy w USA (w tym niedawne zwolnienia).

Pracownicy Amazona nawiązują do postulatów przedstawionych niedawno przez „Amazon Employees for Climate Justice“ – organizację, która zrzesza pracowników korporacyjnych Amazon wyższego szczebla.

„Postulujemy, by Amazon utrzymał na stałe niektóre z pozytywnych zmian wprowadzonych w magazynach w ostatnich tygodniach, odprawiając w ten sposób na globalnie wywieraną presję przez pracowników na kierownictwo firmy, jak również zwiększył przejrzystość odnośnie do reguł postępowania, bezpieczeństwa pracy oraz współpracy z organizacjami pracowników” – czytamy w liście koalicji „Amazon Workers International”.

Pracownicy chcieliby, aby pozytywne rozwiązania wdrażano nie tylko na czas pandemii koronawirusa. „ Choć firma zdaje się wycofać z pozytywnych zmian, wiemy, że w zakładach pracy daleko jeszcze do opanowania kryzysu i powstrzymania kolejnych zakażeń. Wśród pracowników Amazon są kolejne przypadki zarażeń. Bardzo krytycznie oceniamy to, że Amazon w dalszym ciągu ukrywa skalę zachorowań w swojej sieci logistycznej, narażając przez to w dalszym ciągu życie pracowników na poważne ryzyko, jednocześnie niezgodnie z prawdą klasyfikuje siebie jako firmę niezbędną w czasie kryzysu, a także zwalnia i ucisza pracowników, którzy odważnie przeciwstawiają się polityce firmy. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania tych praktyk” – czytamy.

Reklama

Lista postulatów wymieniona w liście jest długa. Pracownicy domagają się m.in. stałych podwyżek. „Firma za nasz wielki wkład w zaopatrywanie społeczeństwa podziękowała nam poprzez różne komunikaty oraz plakaty wywieszone w zakładowych łazienkach. To dzięki nam świat nie zatrzymał się z powodu koronawirusa. W zamian za to otrzymaliśmy za ten wysiłek tymczasową podwyżkę wynagrodzenia, która wynosi od około 0,90$ do 2$ za każdą godzinę pracy” – piszą zrzeszeni w koalicji.

Poza tym postulaty pracowników obejmuję wydłużenie przerw o 5 minut i zniesienie negatywnych informacji zwrotnych za produktywność, Sygnatariusze listu chcieliby wprowadzenia w firmie przejrzystości i współpracy. Jak piszą, pomimo globalnej pandemii i stanu wyjątkowego w różnych krajach, w których działa Amazon, milionów przypadków zakażeń i ponad 200 000 zgonów na całym świecie, firma nie ujawniła całkowitej liczby zarażenia koronawirusem w swoich magazynach. Dlatego oczekują, by Amazon publiczne ujawnił procedury spółki dotyczące wykrywania i zgłaszania przypadków COVID-19, w tym listę potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków zakażeń i zgonów wśród wszystkich pracowników zatrudnionych na pełny etat, w niepełnym wymiarze godzin i pracowników agencyjnych, z podziałem na zakłady, w Stanach Zjednoczonych zapewnił dwa tygodnie płatnego zwolnienia chorobowego i przedłużył nieograniczony urlop bezpłatny oraz negocjował w dobrej wierze ze związkami zawodowymi, aby osiągnąć porozumienie w sprawie oceny ryzyka i organizacji pracy, zwłaszcza w czasach kryzysuPublicznie wyjaśnił kryteria firmy dotyczące priorytetowego traktowania istotnych przesyłek w całej globalnej sieci i zawiesił dostawy nieistotnych towarów w krajach, w których jeszcze tego nie zrobiono.

Ostatnia grupa postulatów dotyczy bezpieczeństwa pracy, w tym zaprzestania zatrudniania pracowników na czas określony oraz poprzez agencje pracy tymczasowej oraz przywrócenia do pracy zwolnionych „na podstawie wybiórczego egzekwowania wewnętrznych polityk i wytycznych” pracowników

- Jeff Bezos zarobił miliardy dolarów podczas pandemii Covid-19. Nowa globalna organizacja ma na celu polepszenie warunków pracy w Amazon przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa w magazynach oraz doprowadzenie do tego, aby firma zaczęła rozmawiać w dobrej wierze z organizacjami pracowniczymi podsumowują