Najwcześniej w lipcu może pojawić się projekt ustawy, która ma poprawić organizację i warunki pracy pracowników socjalnych. Tak wynika z odpowiedzi, jaką Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) otrzymała od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Organizacja pytała, na jakim etapie znajdują się prace nad zapowiadaną od dawna nowelizacją ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Projekt był wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu w ubiegłym roku, ale z uwagi na koniec kadencji nie został przekazany do konsultacji. Tymczasem to właśnie tam miały znaleźć się rozwiązania, które chociaż częściowo mają polepszyć sytuację zawodową pracowników socjalnych.
Chodzi m.in. o skrócenie okresu zatrudnienia, który pozwala uzyskać prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, rozszerzenie kryteriów uzyskania dodatku do wynagrodzenia za pracę w terenie, zwiększenie liczby superwizorów pracy socjalnej oraz stworzenie jednolitej ścieżki awansu zawodowego.
Resort informuje, że planuje włączenie projektu do nowego wykazu jako kontynuację prac legislacyjnych, a nowe przepisy mają trafić do uzgodnień i konsultacji publicznych w III kwartale br. Jednocześnie zastrzega, że w związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii ten termin może ulec zmianie. Zdaniem PFZPSiPS resort zwleka ze zmianami, choć pracownicy socjalni dokładają wszelkich starań, aby osoby korzystające z pomocy społecznej nie były w tym czasie pozbawione niezbędnego wsparcia.