Czy porozumienia z przedstawicielami załogi na podstawie tarczy antykryzysowej można zawrzeć z przedstawicielami wybranymi w procesie wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych? Na pytanie czytelnika odpowiada Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP oraz SN.

Niestety nie. Przepisy specustawy o COVID-19 nie wskazują, aby takie porozumienia można było zawrzeć z przedstawicielami wybranymi w procesie wdrożenia PPK, gdyż PPK nie jest instytucją, która wynika z przepisów prawa pracy. W razie trudności z wyborem przedstawicieli można skorzystać jedynie z przedstawicieli wybranych uprzednio dla celów wynikających z prawa pracy. Jednak w przypadku, gdy przedstawiciele pracowników zostali wybrani do wszystkich celów, w których przepisy prawa wymagają konsultacji z załogą – w tym do celów wynikających z przepisów prawa pracy, jak i PPK – a cele te były określone w regulaminie wyborów przedstawicieli pracowników i załoga głosując wiedziała o tym, to takie porozumienie może być zawarte z wybranymi w ten sposób przedstawicielami.

Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP oraz SN