Projekt rozszerzający tzw. tarczę antykryzysową zawiera rozwiązania pozwalające m.in. na przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców będących w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen - poinformował w środę PAP rzecznik prasowy Urzędu do spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Dudziak zaznaczył, że przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen. Proponowana regulacja przewiduje także wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.

Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców przypomniał, że projekt zawiera dodatkowe rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce. Zaznaczył, że pierwsze rozwiązania weszły w życie 31 marca.

Projekt nowej ustawy dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 r. przebywali w Polsce na podstawie: wizy Schengen; wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, w tym wizy długoterminowej uprawniającej do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni. Dotyczy również osób przebywających na podstawie: dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen; w ramach ruchu bezwizowego; wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa UE uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski.

Proponowane przepisy obejmą również cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie UE niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski.

"Pobyt tych osób będzie uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - w zależności, który obowiązywał jako ostatni" - zaznaczył rzecznik prasowy UdSC Jakub Dudziak.

Dodał, że powyższe rozwiązanie zakłada, że wydłużenie legalności pobytu będzie następować z mocy prawa. "Nie będzie konieczne składanie żadnych wniosków ani wydawanie zezwoleń czy dokumentów" - zaznaczył.

Jak zaznacza UdSC pozwoli to na dalszy legalny pobyt w Polsce cudzoziemcom, którzy z różnych przyczyn związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 nie mogą opuścić kraju oraz tych, którzy chcą w dalszym ciągu realizować cel pobytu, w tym wykonywanie pracy.

"Wspomniany przepis umożliwia bowiem cudzoziemcom wykonywanie pracy w oparciu o posiadanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które na mocy już obowiązujących przepisów ulegają lub ulegną przedłużeniu z mocy prawa" - informuje UdSC.

Jak zaznacza rzecznik urzędu dzięki proponowanym rozwiązaniom cudzoziemcy nie będą zmuszeni w przyszłości do składania jakichkolwiek wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych aby móc bez przeszkód opuścić terytorium Polski.

Projekt ustawy przewiduje również przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC), które są wydawane cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jak informuje UdSC okres ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

"Rozwiązanie to jest istotne z uwagi na czasowe zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów przez urzędy wojewódzkie i Urząd do Spraw Cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa. Umożliwi cudzoziemcom posługiwanie się tymi dokumentami do czasu, gdy stanie się możliwe wydanie nowych" - zaznaczył Jakub Dudziak.

Drugie czytanie projektu o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zaplanowano w środę po południu.