Bank Polska Kasa Opieki podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w tej sprawie, podał bank.

Więcej o prawach zwalnianego i obowiązkach zwalniającego przeczytsz tu: Zatrudnienie i zwalnianie pracowników

"Zamiarem banku jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 1 200 pracownikami banku oraz zmiana warunków zatrudnienia maksymalnie 1 350 pracownikom banku, w okresie od 12 marca 2020 r. do 31 października 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Bank powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto bank powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, podano także.

"Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w banku, która w całości obciąży wynik banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych" - czytamy dalej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Reklama