Stopa bezrobocia w 28 państwach członkowskich UE wyniosła w grudniu 2019 roku 6,2 proc. - wynika z czwartkowych danych Eurostatu. To najniższy poziom od początku comiesięcznych pomiarów w UE w styczniu 2000 r.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w ostatnim miesiącu zeszłego roku 7,4 proc. To również najniższy wynik odnotowany w eurolandzie, jednak do maja 2008 r.

W porównaniu z sytuacją o rok wcześniejszą liczba osób bez pracy spadła w UE o 747 tys., z czego 592 tys. w strefie euro.

Najniższy poziom bezrobocia w grudniu 2019 r. odnotowano w Czechach (2 proc.), a także w Niemczech i Holandii (oba kraje po 3,2 proc.).

Najwyższa stopa bezrobocia była w Grecji (16,6 proc. - najnowsze dostępne dane z października 2019 r.) i Hiszpanii (13,7 proc.).

Polska na tym tle wypada bardzo dobrze ze wskaźnikiem 3,3 proc., co daje trzecie miejsce w całej UE (metodologia Eurostatu jest inna niż polskiego GUS, dlatego wyniki się różnią).

Dobre informacje dotyczą też bezrobocia wśród młodzieży, które tradycyjnie jest wyższe niż w ogólnie w populacji. W ostatnim miesiącu 2019 r. spadło ono w UE do 14,1 proc. z 14,6 proc. rok wcześniej.

W grudniu 2019 r. w UE28 bez pracy było 3,155 mln osób poniżej 25. roku życia, z czego 2,213 mln było w strefie euro.