Tylko 24 osoby mają certyfikaty, dzięki którym są uprawnione do zapewniania specjalistycznego wsparcia pracownikom socjalnym.
Z opublikowanego pod koniec ubiegłego roku raportu NIK dotyczącego sytuacji pracowników socjalnych wyraźnie wynika, że potrzebują oni większego wsparcia w wykonywaniu obowiązków zawodowych – m.in. poprzez możliwość uczestnictwa w różnego typu szkoleniach oraz superwizji pracy socjalnej. Na to, że brakuje im takiej formy pomocy, wskazywało 56 proc. spośród ponad 4,2 tys. osób ankietowanych przez izbę.
Problem w tym, że chociaż przepisy związane z zapewnianiem superwizji zostały wprowadzone do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) jeszcze w 2014 r., to do tej pory tylko dwie szkoły uzyskały uprawnienia do przeprowadzania szkoleń dla superwizorów, a w całym kraju są zaledwie 24 osoby, które zdały egzaminy pozwalające na pełnienie tej roli.