Jak podało CIR, w rozporządzeniu ustalono wielokrotność kwoty bazowej – stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) – na poziomie 3,39.

"Zmiana ta była konieczna w związku z podwyżkami uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przyznanymi w 2019 r. Otrzymali oni podwyżkę w wysokości 655 zł brutto miesięcznie, co odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, i wymaga jej podniesienia z 3,10 do 3,39" - napisano komunikacie CIR.

Jak podano, zmiana dotyczy ok. 11 tys. funkcjonariuszy SCS.

"Podwyżka uposażeń funkcjonariuszy wynikała z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/pracujących w KAS" - czytamy w informacji.

Podwyżka ma zapewnić, jak wyjaśniono, prowadzenie efektywnej polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej oraz motywować jej funkcjonariuszy do większego zaangażowania i skuteczniejszego działania.

Przyjęte we wtorek rozporządzenie zastąpi akt wykonawczy z 4 stycznia 2018 r. Zmiana wejdzie w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.