Zapowiadany silny wzrost płacy minimalnej skutkować będzie w 2024 r. niższym o 3,5-poroc. zatrudnieniem w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób, w porównaniu ze scenariuszem, w którym obecne tempo wzrostu płacy minimalnej zostałoby zachowane - prognozują analitycy Credit Agricole.

„Na podstawie przeprowadzonej symulacji można wnioskować, że ze względu na zapowiedziany przez PiS silny wzrost płacy minimalnej w kolejnych latach, poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się w 2024 r. na poziomie o 3,5 proc. niższym (ok. 200 tys. pracowników mniej) niż w alternatywnym scenariuszu, w którym płaca minimalna rosłaby w takim samym tempie jak w 2019 r.” – napisano.

„Należy zwrócić uwagę, że nasz szacunek obarczony jest niepewnością. Z jednej strony negatywny wpływ na zatrudnienie może być silniejszy niż zakładamy ze względu na szybkie – na tle historycznym – tempo podwyżek płacy minimalnej. Z drugiej strony, reakcja przedsiębiorców na wzrost minimalnych stawek nie musi ograniczać się wyłącznie do redukcji zatrudnienia. Firmy mają również inne sposoby rekompensowania wyższych kosztów pracy, co ogranicza negatywny wpływ podwyżki płacy minimalnej” – dodano.

Analitycy przyjęli założenie, że w bazowym scenariuszu płaca minimalna będzie osiągała poziomy zgodne z przedwyborczymi zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości (płaca minimalna osiąga z początkiem 2024 r. poziom 4.000 zł).

W scenariuszu alternatywnym założono, że płaca minimalna będzie się zwiększać w latach 2020-2024 w tempie 7,1 proc., czyli takim samym jak w 2019 r. (3.177 zł w 2024 r.).