Dynamika płac w sierpniu 2019 r. w sektorze przedsiębiorstw spadła zgodnie z prognozami i w dalszej perspektywie będzie maleć, słabnąć też będzie wzrost zatrudnienia - ocenia ING. W środę GUS ogłosił, że dynamika wynagrodzeń wyniosła 6,8 proc. rdr, a zatrudnienia - 2,6 proc., rdr.

Jak podał GUS, w sierpniu 2019 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 r. wyniosło 5125,26 zł, co oznacza wzrost o 6,8 proc. rok do roku. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 2,6 proc. rok do roku do poziomu 6,390 mln. W lipcu wzrost ten wynosił 2,7 proc. rdr.

W ocenie ING, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadła zgodnie z rynkowymi prognozami. ING spodziewa się, że na wyniku ciążył sektor budowlany, a dynamika wzrostu w pozostałych branżach była stosunkowo stabilna. W nadchodzących miesiącach tempo wzrostu pozostanie zbliżone do poziomu 7 proc., natomiast impulsem, który podniesie dynamikę na początku 2020 r. będzie 15,6 proc. podwyżka płacy minimalnej.

ING szacuje, że w przypadku średniego wynagrodzenia skutkować będzie ona podbiciem dynamiki o 1,2-1,5 punktu procentowego, a efekt może być silniejszy zważywszy na znacznie większą liczą osób objętych podwyżką niż miało to miejsce w ubiegłych latach. Niemniej w kolejnych miesiącach spodziewamy się już tendencji spadkowej w związku ze spowalnianiem aktywności gospodarczej oraz wzrostem obciążeń pozapłacowych dla przedsiębiorstw - napisało ING w komentarzu.

ING przewiduje też, że tendencja spadku dynamiki zatrudnienia będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach, co jest związane m.in ze osłabieniem popytu na pracę. Liczba wolnych etatów raportowanych przez firmy do GUS zmniejszyła się o 7,8 proc. rok do roku w II kwartale. Uważamy, że podobna tendencja utrzymywać się będzie również w kolejnych raportach - napisało ING.